Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Οι αιτήσεις για την έναρξη του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα σε συνεργασία με το University of Food Technology του Plovdiv, στη Βολυγαρία υποβάλλονται από 15-07-2018 έως και 21-09-2018. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Τμήματος: grad-food.teiwm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: